Chương trình đào tạo lập kế hoạch kinh doanh đội nhóm

Ngày 14/03/2021 diễn ra chương trình đào tạo lập kế hoạch kinh doanh đội nhóm 2021 do chủ tịch Hoàng Trung Dũng và CEO Phạm Thị Hoa Hồng trực tiếp đào tạo.
Khép lại một ngày học tập, lập kế hoạch kinh doanh cho đội nhóm cùng hơn 100 Leader xuất sắc của #Rosabonita. Để thực hiện thành công kế hoạch này cần sự cam kết, nỗ lực và nghiêm túc thực hiện của mỗi cá nhân! Dưới đây là một số hinh ảnh của buổi đào tạo vừa diễn ra.