Chương trình đào tạo 2 ngày của Rosa Bonita tại Resort 5 sao duy nhất ở Hạ Long

Rosa Bonita đã tổ chức thành công chương trình đào tạo dành cho các thành viên xuất sắc tại Hạ Long.